top of page
Regler rinkboll

Rinkbollregler SRL

SRL skall vara roligt. Därför är det av yttersta vikt att spelare, ledare och domare uppträder respektfullt och värdigt mot varandra. Även om vi spelar med glädje så vill alla såklart vinna. För att det skall fungera behövs en del regler. Reglerna skall vara lätta att läsa och förstå, och även om de täcker de flesta situationer så kommer det uppkomma situationer av tveksamhet. I dessa fall skall det sunda förnuftet gälla, och låt domarna göra sitt jobb.

 

Kom ihåg: utan domare som ställer upp, inget spel - uppträd värdigt! 

Klicka här eller på ikonen nedanför att ladda ner reglerna som PDF.

Rinkbollregler SRL

bottom of page